Онез

1) Как перенести слово «майонез»?
2) Доставка @ Пиросмани - pirosmanicafe.ru
3) Софокъл Антигона (2) Моята библиотека

онез

Ела, пренещастна ти, душо, с плътта си от грях овладяна -
и в изповед чиста, сърдечна до Бога се ти възвиси.
От грешен живот откажи се - и цялата в сълзи обляна,
пречиста, покаяна жертва на Господа ти принеси.

Заслужено беше изгонен прадедът Адам от Едема,
пред Твойта едничка повеля не свел благосклонно глава.
А аз пък пострадах, защото в своята гордост голяма
отхвърлям със дързост безспир животворните Твои слова.

Надминах убиеца Каин - и сам аз станах доброволен
убиец на своята съвест. И моята плът оживя.
Война неразумна повдигнах - аз, Твоят син най-недостоен -
Война срещу своята съвест с лукавите мои дела.

На чистата правда на Авел аз чужд се показах, Иисусе.
И нивга на Теб не принесох приятен, безкористен дар.
Доволство от свят дълг изпълнен в живота си нивга не вкусих,
живот непорочен не дадох пред Твоя божествен олтар.

Tags: онез,

Foto:

Video: